Bauhaus Ev Gereçleri

Bauhaus Bursa tabelalarının bakım ve onarımları 2018 yılında tarafımızdan tekrardan kademli olarak yapılmaya başlamıştır.